fbpx
sv

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY FAIRS CONSULT BV OCH SYSTERBOLAGET FARIS CONSULT BVBA.

1 INTRODUKTION

1.1 FAIRS CONSULT BV och FAIRS CONSULT BV arbetar med mässor och utställningar.

1.2 FAIRS CONSULT BV och FAIRS CONSULT BVBA ser det som en viktig uppgift att skydda våra kunders personuppgifter (utställare, deltagare, besökare, arrangörer, läsare, annonsörer, medlemmar, partner, blivande kunder etc.). Personuppgifter från våra kunder lagras därför på ett säkert sätt och behandlas med stor omsorg. Detta gäller även personuppgifter för leverantörer, andra intressenter och parter som har kontakt med oss.

1.3 Vid behandling av dina personuppgifter respekterar FARIS CONSULT BV din rätt till sekretess och behandlar endast dina uppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket inbegriper dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) (nedan kallad GDPR) och nationella dataskyddslagar.

1.4 I den här integritetspolicyn (nedan kallad policyn) förklaras i) hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig, ii) hur du kan meddela oss om du önskar begränsa vår användning av informationen och iii) vilka förfaranden vi tillämpar för att värna om din integritet.

2 KONTAKTINFORMATION TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1 Dina personuppgifter hanteras av följande gemensamt personuppgiftsansvariga: – Lokala FAIRS CONSULT-enheter:

FAIRS CONSULT BV med adress Schoudermantel 9, 3981 AE Bunnik, Nederländerna

FAIRS CONSULT BVBA med adress Maaltekouter 1, 9051, Ghent Belgien

2.2 Om du har några frågor om den här integritetspolicyn eller om du vill utöva dina rättigheter som anges i punkt 10, kontakta då vår lokala dataskyddsansvariga Vincent Peek, via brev eller e-post på följande adress: Schoudermantel 9, 3981 Bunnik, info@secondhome.nl enligt det förfarande som beskrivs i punkt 10. 2

3 VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Med personuppgifter avses all information om en person som kan identifieras antingen direkt eller indirekt. Detta kan omfatta namn, adress, e-post, telefonnummer, bankkortsnummer, IP-adress och lokaliseringsuppgifter (nedan kallade personuppgifter).

4 VEM RIKTAR SIG DEN HÄR POLICYN TILL?

Policyn gäller för följande kategorier av registrerade personer där deras personuppgifter behandlas av oss:

– utställare och potentiella utställare vid våra mässor (inklusive, men inte begränsat till, utställningar, kund- och handelsevenemang, konferenser och kongresser (nedan kallade mässorna) – arrangörer och potentiella arrangörer av mässor i våra lokaler – besökare och potentiella besökare på mässorna – prenumeranter, läsare, annonsörer och potentiella kunder på vår webbplats, magasin, nyhetsbrev, onlineinnehåll och mobila applikationer (nedan kallade medieverktyg) – press- och PR-kontakter och talare – besökare på våra digitala plattformar och personer som kontaktar oss för att få information – medlemmar i våra klubbar, grupper och sammanslutningar samt – sponsorer, leverantörer, andra intressenter och parter som kommer i kontakt med oss.

5 VILKA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

5.1 Allmän information:

Vi använder, lagrar eller behandlar dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna policy, som omfattar namn, språk, hälsningsfras, kön, födelsedag, adress, telefonnummer (fast och/eller mobil), e-post, fax, och sociala nätverkskonton. Om du är yrkesverksam behandlar vi även företagets namn och adress, momsregistreringsnummer och/eller organisationsnummer, bransch, din befattning/jobbtitel inom företaget och din e-postadress i företaget.

För att förbättra kvaliteten på vår service till alla våra kunder kan vi även lägga till ytterligare relevant information till dina personuppgifter. Detta kan omfatta offentlig information eller information från tredje part som vi använder i de syften som anges i denna policy, inklusive men inte begränsat till, att kontrollera databasuppgifternas riktighet och för att optimera vår direktmarknadsföring, som kan baseras på din marknadsföringsprofil.

Den offentliga informationen kan bestå av information som presenterats i officiella publikationer eller information som du har offentliggjort (som till exempel information på din sociala medieprofil).

5.2 Information som gäller serviceavtal som du har med oss och din särskilda status som (potentiell) besökare, utställare, arrangör, sponsor, användare av medieverktyg eller annonsör, klubb-, grupp- eller sammanslutningsmedlem, leverantör eller annan status:

Som information gällande din status som besökare eller potentiell besökare på våra mässor:

Vi behandlar personuppgifter från information som rör mässorna som du har besökt eller anmält dig till, om en utställare har bjudit in dig och vilken utställare det i sådana fall är, dina intresseområden eller typ av mässa som skulle kunna intressera dig, utställare som du har intresserat dig för eller företagsmässig information som du har begärt, din ankomsttid, ditt besöks varaktighet och frekvens, vilka utställare du har besökt, vilka seminarier eller workshoppar du har deltagit i, din lokalisering i och kring mässområdet, och de produkter du köpt samt dess penningvärde. En del av dessa uppgifter kan samlas in genom smart badgeteknik (se punkt 5.6 nedan).

Information gällande din status som utställare eller potentiell utställare vid våra mässor:

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som vi inhämtat från information som gäller de mässor där du eller ditt företag har varit utställare eller har uttryckt intresse för att ställa ut, vilken typ av mässa som skulle kunna intressera dig, typ, storlek och beståndsdelar i din monter, förteckningen över besökare/kunder som du bjudit in, förteckningen över besökare som har använt sin smart badge i din monter, förteckningen över besökare vars smart badge du har skannat med en av dina mobila applikationer, och information som rör verkställandet av ditt utställaravtal med ett av våra dotterbolag (t.ex. hyrd yta, produktinformation, webbplats, användarvillkor, betalningsinformation, eventuella fakturor som ej betalats etc.).

Information gällande din status som arrangör eller potentiell arrangör av våra mässor:

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som vi inhämtat från information som gäller de mässorna som du eller ditt företag har anordnat eller har uttryckt intresse för att anordna, typ av mässa inklusive utställarnas, besökarnas och deltagarnas profiler, och information som rör verkställandet av ditt avtal för att anordna mässan med ett av våra dotterbolag (t.ex. hyrd yta, mässa, produkt- och serviceinformation, information som rör andra tjänster, information om webbutik, webbplats, användarvillkor, betalningsinformation, eventuella fakturor som ej betalats etc.).

Information gällande din status som prenumerant, läsare, annonsör eller potentiell användare av våra medieverktyg:

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som vi inhämtat från information gällande medieverktyget som du eller ditt företag prenumererar på eller har annonserat i, har uttryckt ett intresse för att prenumerera på eller annonsera i, prenumeration (och efterföljande avslut av prenumeration) eller annonsdatum, annonsinnehåll, betalningsinformation, eventuella fakturor som ej betalats etc.).

Information gällande din status som medlem av klubb, grupp eller sammanslutning eller potentiella blivande medlemmar av klubb, grupp eller sammanslutning:

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som vi inhämtat från information gällande klubb, grupp eller sammanslutning som du eller ditt företag är med i eller har uttryckt ett intresse för att delta i, datum för anmälan, betalningsinformation, eventuella fakturor som ej betalats etc.).

5.3 Information som rör din webbläsare som IP-adress och information som registrerats av de cookies som vi använder:

Vi kan använda informationen som samlats in via vår webbplats för funktionella, analytiska, beteendemässiga och annonseringsmässiga syften (se punkt 12 nedan).

5.4 Externa uppgiftskällor

Dina personuppgifter kan ha hämtats från externa uppgiftskällor. Vi använder oss regelbundet av externa databaser från tredje part, som tillförlitliga affärspartner eller datapartner för prospektering. Om du vill veta från vilka externa källor som vi har hämtat dina personuppgifter kan du kontakta oss via post eller e-post på adressen ovan i punkt 2.2.

5.5 Registrering, digitala visitkort och smart badge-teknik

När du anmäler dig som besökare till en mässa via en utställare kommer utställaren att meddelas om detta och få tillgång till de uppgifter du angav i din anmälan (d.v.s. fullständigt namn, språk, kön, bransch, företag, kontaktuppgifter, din arbetsrelaterade e-postadress och din befattning i företaget. De här uppgifterna kallas också ”digitalt visitkort”). Utställaren meddelas också när du kommer till mässan för att lättare kunna kontakta dig. Tekniken är kopplad till registreringssystemet.

När du håller din smart badge (eller annan liknande enhet) mot läsarna i montrarna på mässan kan vi hålla reda på vilka montrar du har besökt för att kunna skicka en sammanfattning av dagen och digital information om de utställare du visat intresse för. Dessa utställare kommer också att få tillgång till ditt digitala visitkort (inklusive personuppgifterna som anges ovan).

5.6 Inspelning av telefonsamtal som gjorts av våra teletjänstcentraler

Vi kan komma att spela in ditt samtal till en teletjänstcentral som arbetar för oss i utbildningssyfte och för att säkerställa hög kvalitet på vår kundservice.

5.8 Bilder från övervakningskameror

För att säkerställa säkerheten under våra evenemang installerade vi kameror på anläggningarna och på parkeringsplatserna. Dessa kameror spelar bara in och betraktas för övervakning- och säkerhetsändamål.

Under våra events kan fotografer ta bilder av utställare och kunder som deltar på eventet. De här bilderna kan komma att användas i reklamsyfte för eventet i foldrar, broschyrer eller flyers på hemsidor och/eller i sociala medier, och för att du ska kunna se bilder av ditt deltagande på eventet.

6 VAD ÄR SYFTET OCH DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR BEARBETNING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1 Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften och enligt följande rättsliga grunder, i enlighet med tillämplig lagstiftning:

6.1.1 med ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) för, inklusive men inte begränsat till, följande syften:

(a) att hantera din förfrågan när du skickar den via vår webbplats eller via vår teletjänstcentral (b) att hantera ditt deltagande i en tävling eller andra kommersiella händelser där du har deltagit (c) att skicka nyhetsbrev eller magasin som du prenumererar på (d) att skicka direktmarknadsföring som du har samtyckt till att ta emot via e-post (eller via någon annan kanal där tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke och som du har samtyckt till) (e) att skicka direktmarknadsföring via e-post som baseras på ditt underförstådda samtycke om du är befintlig kund och har angett din e-postadress hos oss. Du kan när som helst och utan kostnad motsätta dig användningen av din e-postadress. Du kan enkelt avsluta din prenumeration via länken längst ned i e-postmeddelandet. (f) För att överföra din e-postadress (eller andra personuppgifter där tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke och som du har samtyckt till) till en angiven tredje part och (g) för att kunna erbjuda dig tjänsterna med smart badge-tekniken (se punkt 5.6 ovan) när du har valt att använda dessa.

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke för bearbetning av dina personuppgifter när som helst när ditt samtycke är den rättsliga grunden för bearbetning av personuppgifter. 6.1.2 för att kunna förbereda eller uppfylla vårt serviceavtal (artikel 6.1 b i GDPR) för, inklusive men inte begränsat till, följande syften:

(a) att göra avtalsförslag och att slutföra, utföra och övervaka det specifika serviceavtalet (nedan kallat avtalshantering) (b) att publicera en mässkatalog (c) att genomföra entré- och biljetthantering och att hantera besökare (d) att följa upp besök på mässor eller genomföra undersökningar (e) att utföra säkerhetshantering under mässor, och (f) att förhindra och bekämpa dålig betalningsmoral,

utöva och säkerställa våra rättigheter i allmänhet, inklusive men inte begränsat till inkasso, handläggning av tvistemål och eventuella övriga rättsliga förfaranden.

6.1.3 för genomförandet av våra legitima intressen, där bearbetning av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna bedriva vår företagsverksamhet (artikel 6.1 f i GDPR) för, inklusive men inte begränsat till, följande syften (utöver de fall där ditt uttryckliga samtycke krävs):

6

(a) att informera dig om kommande mässor, produkter och tjänster eller kommande mässor, produkter och tjänster hos våra koncernbolag, utställare eller andra noggrant utvalda affärspartner (b) att inrätta kund- eller prospekteringssegment eller marknadsföringsprofiler, t.ex. för riktad marknadsföring (c) att centralisera, kombinera och förbättra dina personuppgifter med användbar information som hämtats från tredje part (d) att optimera våra tjänster, att anpassa våra mässor till våra besökares och utställares preferenser och önskemål (e) att optimera hanteringen och kvaliteten på våra digitala verksamheter för marknadsföring och försäljning (f) att mäta våra prestationer (t.ex. genom marknadsundersökningar) (g) att använda inom aggregerade uppgifter eller anonymiserade modeller för att kunna upprätta marknadsanalyser, för ekonomisk förvaltning, marknadsföring eller rapportering eller för att genomföra analys av stordata eller andra typer av analyser (h) att övervaka kvaliteten på vår kundservice och utbilda våra agenter på kontaktcentren och (i) att förhindra och bekämpa bedrägerier, brott och eventuella överträdelser.

I de fall som anges ovan strävar vi alltid efter att bibehålla en jämvikt mellan behovet av att behandla dina personuppgifter och att skydda dina rättigheter och friheter, inklusive respekt för din integritet,

6.1.4 för att uppfylla rättsliga bestämmelser som vi omfattas av (artikel 6.1 c i GDPR).

7 TILL VEM KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER ATT ÖVERFÖRAS?

7.1 Det finns omständigheter då vi önskar eller måste lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Detta kommer endast att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning och för de syften som anges i punkt 6 ovan. I följande fall måste vi lämna ut uppgifter:

7.1.1 till våra koncernbolag, av samma skäl som anges i punkt 6.

7.1.2 till våra serviceleverantörer, leverantörer eller underleverantörer (koncernbolag eller tredje part) som tillhandahåller tjänster som omfattar databehandling på uppdrag av oss, som externa kontaktcenter, byråer, ITsupporttjänsteleverantörer, monterbyggare, cateringpartner etc.). Dessa företag kan komma att använda dina personuppgifter men endast inom de strikta begränsningarna som vi ger dem och som överensstämmer med denna policy. De omfattas av betydande sekretess och säkerhetskrav med hänsyn till personuppgifter:

7.1.3 för våra marknadsförings- och mediapartner samt sponsorer, om du inte har motsatt dig sådan överföring, så att de ska kunna skicka direktmarknadsföring till dig, möjligen baserad på din marknadsföringsprofil 7.1.4 för våra utställare och om du inte har motsatt dig sådan överföring, så att de ska kunna skicka direktmarknadsföring till dig, möjligen baserad på din marknadsföringsprofil och enligt de syften som anges i punkt 5.6 och 5.7

7.1.5 för våra koncernbolag om du inte har motsatt dig sådan överföring, så att de ska kunna skicka direktmarknadsföring till dig, möjligen baserad på din marknadsföringsprofil

7.1.6 för andra tredjeparter som du har givit ditt samtycke till

7.1.7 till andra juridiska enheter, tillfälligt eller permanent, när det gäller gemensamma företag, samarbeten, finansiering, försäljning, sammanslagning, omorganisation, ändring av juridisk form, upplösning eller liknande händelse. Vid sammanslagning eller försäljning kommer dina personuppgifter permanent att överföras till det efterträdande företaget 7.1.8 för offentliga myndigheter eller andra tredjeparter som vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifter till vid rättsliga förfaranden

8 INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att meddela dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi får överföra dina uppgifter till mottagare, företagare som ingår inom FAIRS CONSULT BV och FAIRS CONSULT BVBA och underleverantörer (t.ex. molntjänstleverantörer), med verksamhet utanför för EESområdet. I detta avseende skyddas behandlingen av dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning och den här policyn. Detta gäller särskilt vid överföring av uppgifter till länder utanför EES-området som inte kan erbjuda en lämplig säkerhetsnivå, då vi säkerställer användningen av lämpliga verktyg för dataöverföring (t.ex. Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler).

9 UNDER HUR LÅNG TID SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

9.1 Lagringstid för särskilda syften: Dina personuppgifter kommer att lagras under följande lagringstider om inte längre lagring krävs enligt tillämplig lokal lagstiftning eller där vi enligt lag har rätt att göra detta:

Uppgiftskategorier Lagringstid Blivande kunder/medlemmar lagras i fem år med början när uppgifterna läggs in i databasen Utställare, sponsorer, besökare lagras så länge som mässan där utställaren/sponsor har ställt ut/sponsrat, eller som man har uttryckt ett intresse för, fortsätter att organiseras, och under en period på ytterligare tio år efter det att den berörda mässan har lagts ned Prenumeranter och personer som har anmält sig i våra medieverktyg lagras under prenumerationstiden och ytterligare tre år när det gäller en kostnadsfri prenumeration eller under ytterligare fem år när det gäller en betald prenumeration Medlemmar i våra klubbar, grupper och sammanslutningar lagras under medlemskapets varaktighet och ytterligare tio år efter medlemskapets

upphörande Presskontakter, PR, intressenter, VIPkontakter lagras så längre som de berörda personerna representerar den instans som vi anlitar för press, PR, intressenter eller VIP-kontakter Inspelningar av samtal till teletjänstcentraler lagras en månad Bilder från övervakningskameror Lagras en månad om inte dessa bilder kan bidra till att bevisa ett brott, en skada, civil olydnad eller för att kunna identifiera en gärningsman, en person som stör den allmänna ordningen, ett vittne eller ett offer

Beroende på din status kan olika lagringsperioder gälla (t.ex. om du är besökare och har anmält dig till att ta emot något av våra digitala nyhetsbrev eller magasin). Ovan nämnda lagringsperioder gäller inte om du utövar din rätt att radera uppgifter innan lagringsperioden har upphört.

9.2 Lagringsperiod för att överensstämma med rättsliga krav och för bevisändamål: För att fullgöra rättsliga förpliktelser (för bokförings-, skatte- och försäkringsändamål) och bevisändamål lagras personuppgifter i vår databas under ytterligare fem (5) år efter att lagringsperioden har upphört vilket gäller enligt särskild tillämplig lagstiftning, om inte ytterligare lagring krävs och vi har en legitim och rättslig anledning att göra det. 9.3 Vi kan lagra en anonymiserad version av dina personuppgifter, som inte längre kan kopplas till dig, i statistiskt syfte utan tidsbegränsning, i den utsträckning som vi har ett legitimt och rättsligt intresse i att göra detta.

10. DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE DINA PERSONUPPGIFTER Som registrerad kan du utöva följande rättigheter gällande dina personuppgifter.

För att utöva dessa rättigheter ska du kontakta vår lokala dataskyddsansvarig, via post eller e-post på de adresser som anges i punkt 2.2 och bifoga en kopia av ditt idkort, pass eller andra identifieringsdokument samt din särskilda förfrågan.

10.1. Rätt till tillgång. Du kan, i de fall där lagstiftningen så tillåter, begära att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och, i tillämpliga fall, få tillgång till dem.

10.2. Rätt till rättelse. Du kan begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter eller kompletterar dem kostnadsfritt.

10.3. Rätt att ta tillbaka samtycke. Du kan, enligt tillämplig lagstiftning, när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i den bearbetning som skett genom ditt tidigare samtycke. Observera att om du drar tillbaka ditt samtycke kommer du kanske inte att kunna dra fördel av vissa servicefunktioner där behandling av personuppgifter krävs.

10.4. Rätt till radering. Om du begär att vi raderar dina personuppgifter gör vi det, med undantag för om det finns någon rättslig anledning till att inte göra det. Det kan till exempel röra sig om övergripande legitima skäl att behålla dina personuppgifter, som ett rättsligt krav som vi måste följa, eller om lagring krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga krav.

10.5. Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har rätt att kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett lagligt sätt.

10.6. Avsluta prenumeration på FARIS CONSUULT (rätt att göra invändningar)

Om du inte längre vill ha information rörande mässor som vi anordnar kan du kontakta vår lokala dataskyddsansvarig: Vincent Peek, via brev eller epost på följande adress: Schoudermantel 9, 3981 Bunnik Nederländerna, info@secondhome.nl.

Om du inte längre vill att vi ska överföra dina personuppgifter till tredje part (annonsörer och mediapartner, utställare eller affärspartner) kontaktar du vår lokala dataskyddsansvariga Jennie Heidenfors via post eller e-post på följande adress: Schoudermantel 9, 3981 Bunnik Nederländerna, info@secondhome.nl.

Om du inte längre vill att vi ska använda dina personuppgifter för att skapa marknadsföringsprofiler kontaktar du vår lokala dataskyddsansvariga Jennie Heidenfors via post eller e-post på följande adress: Schoudermantel 9, 3981 Bunnik Nederländerna, info@secondhome.nl.

Om du vill att vi tar bort dig från vår e-postlista kan du antingen använda knappen för att avregistrera dig som finns längst ned i varje e-postmeddelande som skickas i affärssyfte från oss, eller kontakta vår lokala dataskyddsansvariga Jennie Heidenfors via post eller e-post på följande adress; Schoudermantel 9, 3981 Bunnik Nederländerna, info@secondhome.nl. Ange vilken typ av information som du inte längre önskar eller den e-postadress som du vill avregistrera.

Observera att även om du avregistrerar dig från oss kan vi ändå samla in vissa personuppgifter om dig när du vidrör läsarna på mässorna med din smart badge, NFCtagg eller andra enheter under en mässa. Vi får dela ditt digitala visitkort med utställarna om du inte drar tillbaka ditt samtycke i enlighet med punkt 10.3.

11. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Eftersom din sekretess är viktig för oss gör vi allt som står i vår makt för att skydda dina uppgifter från missbruk. Våra medarbetare har fått utbildning i att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. Dina personuppgifter lagras i säkra miljöer som inte är öppna för allmänheten. Våra datasystem är utrustade med säkerhetskopierings-, filter- och brandväggssystem som uppfyller branschens sedvanliga säkerhetskrav. Enbart behörig personal har tillgång till dina uppgifter.

12. WEBBPLATSER, COOKIES OCH MOBILA APPLIKATIONER

12.1. Utöver de personuppgifter som du delar med dig av frivilligt till oss när du använder vår webbplats och våra mobila applikationer använder vi även cookies och andra tekniska funktioner för insamling av uppgifter.

Webbhistorik och IP-adress

12.2. Allmän information om besök på webbplatser som redigeras eller hanteras av oss samlas in och registreras utan att besökarna identifieras. Syftet är att förbättra prestanda och kvalitet samt användarupplevelsen av våra webbplatser. Statistiken kan också användas för att analysera och sammanställa rapporter kring hur webbplatserna används.

12.3. Vi registrerar också din dators IP-adress i samma syfte om adressen kan identifieras. En IP- adress är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator när du använder internet. Vi kan inte använda IP-adressen för att identifiera dig utan ditt uttryckliga godkännande.

Meddelande om cookies. Vad är cookies?

12.4. Vi använder cookies på vår webbplats för att samla in information enligt beskrivningen i den här policyn.

12.5. En cookie är en liten fil som en webbplats eller dess tjänsteleverantör placerar på hårddisken i din dator med hjälp av webbläsaren (om du godkänner detta). Med cookies kan webbplatsen eller tjänsteleverantören känna igen din webbläsare och spara och komma ihåg viss information.

12.6. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie. Då kan du bestämma om du vill godkänna den eller inte. I webbläsarens inställningar kan du även välja att stänga av alla cookies. Vissa av tjänsterna och funktionerna på vår webbplats fungerar dock inte om du har inaktiverat cookies.

12.7. Det finns förstapartscookies och tredjepartscookies. Cookies från första part är sådana som webbplatsen som du besöker placerar i din dator. Cookies från tredje part är sådana som placeras i din dator genom webbplatsen men av tredje part som t.ex. Google.

Cookies som placeras i din enhet

12.8. Vi använder följande cookies på vår webbplats:

Absolut nödvändiga cookies/sessionscookies

Dessa cookies behövs för att du ska kunna förflytta dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan inte de tjänster som du efterfrågar tillhandahållas. De raderas när du stänger webbläsaren. Detta är förstapartscookies.

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in information i anonymt format om hur besökare använder vår webbplats. Detta gör att vi kan känna igen och räkna antalet besökare samt se hur besökarna förflyttar sig på sidan när de använder den och deras ungefärliga position. Detta är förstapartscookies.

Funktionscookies

Dessa cookies gör att webbplatsen kommer ihåg de val som du gör (användarnamn, språk eller region) och kan därför erbjuda bättre och anpassade funktioner. Sådana cookies kan även användas för att minnas ändringar som du har gjort när det gäller textstorlek, teckensnitt och andra delar av webbsidan som kan anpassas. Informationen som dessa cookies samlar in kan anonymiseras och de kan inte spåra din webbhistorik på andra webbplatser. Detta är förstapartscookies.

Analys- och annonscookies

Dessa cookies används för att vi och våra annonsörer ska kunna presentera information som är anpassad till dig och dina intressen. De används även för att begränsa antalet gånger som en viss annons visas samtidigt som de mäter

11

annonskampanjernas effektivitet. De kommer ihåg att du har besökt vår webbplats och kan hjälpa oss att sammanställa din profil. De är bestående cookies som finns på din dator tills de går ut eller tills de tas bort manuellt. Vi använder tredjepartscookies, som cookies från Google Analytics och Google Advertising.

Cookies på sociala medier

Dessa cookies används för att ansluta till sociala medier som LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram och YouTube. De är bestående cookies som finns på din dator tills de går ut eller tills de tas bort manuellt.

12.9. Vi kan kombinera information från dessa cookies och tekniker med information om dig från andra källor.

Samtyckte till cookies och bortval

När du besöker vår webbplats visas ett popup-meddelande om att vi använder cookies. När du använder vår webbplats samtycker du till användningen av cookies. Om du, eller någon annan användare av din enhet vid någon tidpunkt vill ta bort samtycket, kan detta göras genom att ändra webbläsarens inställningar. I annat fall antar vi att du godkänner cookies från vår webbplats.

12.10. Utöver punkt 12.8 ovan, kan du gå till följande sida som innehåller alternativ för att inaktivera Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

13. BARN

Observera att den här webbplatsen inte är avsedd för barn under 16 år.

14. LÄNKAR TILL WEBBPLATSER

Vi ansvarar inte för andra webbplatsers integritetspolicy eller praxis även om du besökt tredje parts webbplats via länkar från vår webbplats. Vi rekommenderar att du kontrollerar varje webbplats policy och kontaktar ägaren eller operatören om du har frågor eller synpunkter.

15. ÄNDRINGAR I VÅR POLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera den här policyn utan föregående meddelande. Ändringar kommer att publiceras på den här sidan. Du ansvarar för att kontrollera policyn varje gång du lämnar information till oss eller gör en beställning.